Voorwaarden 8Bars Package Deals

VOORWAARDEN 8 BARS PACKAGE DEALS:

 

De afnemer betaald aan AMA/8Bars Music een totaal bedrag voor de afname van een service pakket. Dat service pakket bestaat uit het door AMA/8Bars Music in opdracht van afnemer inzetten van diverse bedrijven, producten en diensten die er voor zorgen dat een liedje dat wordt uitgevoerd door afnemer en waarvan opnames zijn vastgelegd in de zogeheten master opname digitaal geëxploiteerd kan worden. De diensten die zijn samengevoegd in dit pakket zijn: 

   1. Het reserveren van de in dit pakket overeengekomen periode (Hierna te noemen “de periode”) in een door 8 Bars Music aangewezen studio waarbinnen de afnemer de bedoelde opnamen (Hierna te noemen MASTER) moet opnemen en afronden. 
   2. Het kiezen van een compositie uit de voor dit project beschikbare gestelde muziekwerken van de 8 Bars Music catalogus of het (door een aan 8Bars Music verbonden componist/producer)laten bewerken of produceren van een muziek productie uit de voor dit project beschikbare gestelde muziekwerken van de 8Bars Music catalogus. Zodat afnemer hierop een tekst kan (laten) schrijven.
   3. Het op de gekozen compositie uit punt 2 opnemen van de geschreven lyrics, vocaal uitgevoerd door de afnemer of diens uitvoerend artiest. 
   4. Het voor de eventuele componist, bewerker en tekstdichter van het nieuwe werk, dat gecreëerd is gedurende de periode, (hierna te noemen “HET WERK” )vaststellen en registreren van de gecreëerde titel van HET WERK met betrekking tot de auteurs en mechanische rechten in een uitgave-titel overeenkomst (bijgevoegd als appendix 2 en integraal onderdeel van deze pakketovereenkomst tussen de afnemer en 8Bars Music waarin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden HET WERK wordt toegevoegd aan de catalogus van 8Bars Music.
   5. Het opmaken en overeenkomen van de voorwaarden omtrent de gemaakte opnames van de uitvoering van de afnemer of diens artiest met betrekking tot naburige rechten zoals deze worden geadministreerd en gedistribueerd door Sena.
   6. Het opmaken en overeenkomen van de afspraken omtrent de overdracht van eigenaarschap van de master opnames van de uitvoering van de afnemer of diens artiest in een masteroverdrachtsovereenkomst (bijgevoegd als appendix 3 en integraal onderdeel van deze pakketovereenkomst tussen de afnemer en 8Bars Records waarin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden de nieuwe te vervaardigen masteropname wordt overgedragen ter wereldwijde exploitatie aan 8Bars Records.)
   7. Het laten afmixen en masteren  van de opnamen door een door 8 Bars Records aangewezen partij. En het overeenkomen van daarbij behorende gebruik voorwaarden 
   8. Het laten vervaardigen van grafisch ontwerp  door een door 8Bars Records aangewezen partij En het overeenkomen van daarbij behorende gebruik voorwaarden 
   9. Het laten vervaardigen van een videoclip door een door 8Bars Records aangewezen partij En het overeenkomen van daarbij behorende gebruik voorwaarden 
   10. Het opmaken en overeenkomen van de afspraken omtrent de vervaardiging van- en deelname aan de videoclip, de plaatsing van deze videoclip op een door 8Bars Records aangewezen youtube kanaal en de rechten die hieraan kunnen worden onttrokken.
 1. De huurder huurt een door 8Bars Music voor dit project aangewezen studio.
 2. De afspraken omtrent deze verhuur periode worden uiteengezet en overeengekomen in het studio verhuur contract bijgevoegd als appendix 1 dat integraal onderdeel uitmaakt van deze pakket overeenkomst.
 3. De huurder huurt een door 8Bars Music aangewezen producer/componist/engineer in. Voor een periode van maximaal 10 uur. Binnen deze periode wordt op een muzikale productie van deze producer of op een andere muzikale productie uit de catalogus van 8 Bars Music lyrics geschreven en vocalen opgenomen. 
 4. De vocalen worden opgenomen op de beat zodat het eindproduct te weten een compleet opgenomen door 8Bars Music goed te keuren song na beëindiging van de opname dag van 10 uur af is en zodat het eindproduct kan worden doorgestuurd naar een door 8 Bars Music aangewezen mixing en mastering engineer om klaar te kunnen worden gezet voor digitale distributie.
 5. De huurder betaald de producer voor het maken van de beat en het (tijdelijke) gebruiksrecht van de beat 
 6. De huurder betaald de engineer (dat in veel gevallen de zelfde persoon zal zijn als de engineer om de kosten te besparen.) om een lied met hem op te nemen op de beat.
 7. De sessie is afgelopen en moet qua opnames afgerond zijn. Is dit niet het geval dan zal er eventueel een optie zijn om tegen het tarief van 45 euro per uur extra uren bij te boeken in de studio met een minimum afname van 3 uur. 
 8. De huurder betaald voor het vervaardigen van een grafisch cover art ontwerp dat zal worden gebruikt als product plaatje van de te streamen of downloaden versie van de reproducties van de master op de diverse muziekplatforms.